Tin Tức

Các phương pháp giảng dạy Tiếng Anh mới hiệu quả

Là giáo viên, ai cũng mong muốn học trò của mình học tập tiến bộ từng ngày, có kết quả học tập trên cả mong đợi. Đó cũng chính là lý do vì sao, hiện nay bên cạnh các phương pháp học tập truyền thống,

03/23/2022

Giới thiệu về phương pháp học CLIL trong hoạt động giáo dục

CLIL là một phương pháp học đang rất phổ biến tại các nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ, Canada, Tây Âu,... Nhiều giáo viên nhận ra rằng những học sinh nhận ra giá trị, mục đích của việc học tập, sẵn sàng trước

03/23/2022

Vì sao giáo viên cần tiếp cận với phương pháp giảng dạy số

Với những ứng dụng của công nghệ mới hiện nay trong lĩnh vực giáo dục, người học và người dạy có thể kết nối với các nguồn thông tin đa dạng, đa lĩnh vực, phong phú,... vượt ra khỏi khuôn viên của nhà trường.

03/23/2022

Phương tiện hỗ trợ học Tiếng Anh hiệu quả với Sách Mềm

Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong các chương trình học phổ thông. Không giống với những môn học khác, Tiếng Anh là một ngôn ngữ dùng để hỗ trợ cho quá trình giao tiếp nhằm phục vụ

03/23/2022

Chuyển đổi số trong giáo dục - Xu hướng tất yếu

Ngày nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục đã thay đổi rất nhiều phương pháp giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

03/23/2022

Kỹ năng cho trẻ để học tập hiệu quả trong môi trường số

Xã hội ngày càng phát triển, giáo dục cũng vì thế mà thay đổi để thích ứng với thời đại mới.

03/10/2022