Tin Tức

Chuỗi hội thảo tập huấn sách giáo khoa tiếng Anh Global Success tại Bắc Ninh

Chuỗi hội thảo tập huấn sách giáo khoa tiếng Anh Global Success tại Bắc Ninh

08/02/2022

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày 23/05/2018, Đảng ủy NXBGDVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII).

07/07/2021