Tin Tức

Giảng dạy và học tập hiệu quả với phương pháp CLIL cùng bộ sách My Little Fun

Giảng dạy và học tập hiệu quả với phương pháp CLIL cùng bộ sách My Little Fun

12/12/2022

4 kỹ năng giúp trẻ học tập hiệu quả trong môi trường số

4 kỹ năng giúp trẻ học tập hiệu quả trong môi trường số

12/07/2022

Phát triển kỹ năng chủ động của học sinh với phương pháp dạy học qua dự án trong bộ SGK Tiếng Anh Global Success

Phát triển kỹ năng chủ động của học sinh với phương pháp dạy học qua dự án trong bộ SGK Tiếng Anh Global Success

12/05/2022

Cách luyện viết tiếng Anh cho trẻ lớp 1 dễ dàng hiệu quả cùng Vở tập viết Tiếng Anh Global Success

Cách luyện viết tiếng Anh cho trẻ lớp 1 dễ dàng hiệu quả cùng Vở tập viết Tiếng Anh Global Success

12/01/2022

Dạy tiếng Anh tích cực thông qua các bài Songs & Chants trong bộ SGK Tiếng Anh 3 Global Success

Dạy tiếng Anh tích cực thông qua các bài Songs & Chants trong bộ SGK Tiếng Anh 3 Global Success

11/28/2022

Mẹo “xử lý” nhanh gọn bảng động từ bất quy tắc

Mẹo “xử lý” nhanh gọn bảng động từ bất quy tắc

11/23/2022