Tin Tức

Phát triển kỹ năng chủ động của học sinh với phương pháp dạy học qua dự án trong bộ SGK Tiếng Anh Global Success

Phát triển kỹ năng chủ động của học sinh với phương pháp dạy học qua dự án trong bộ SGK Tiếng Anh Global Success

12/05/2022

Cách luyện viết tiếng Anh cho trẻ lớp 1 dễ dàng hiệu quả cùng Vở tập viết Tiếng Anh Global Success

Cách luyện viết tiếng Anh cho trẻ lớp 1 dễ dàng hiệu quả cùng Vở tập viết Tiếng Anh Global Success

12/01/2022

Dạy tiếng Anh tích cực thông qua các bài Songs & Chants trong bộ SGK Tiếng Anh 3 Global Success

Dạy tiếng Anh tích cực thông qua các bài Songs & Chants trong bộ SGK Tiếng Anh 3 Global Success

11/28/2022

CHUỖI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO BỘ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS CẤP THCS & THPT TẠI TỈNH HÒA BÌNH

CHUỖI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO BỘ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS CẤP THCS & THPT TẠI TỈNH HÒA BÌNH

11/25/2022

Tầm quan trọng của việc học tiếng Anh từ sớm đối với tương lai của trẻ

Tầm quan trọng của việc học tiếng Anh từ sớm đối với tương lai của trẻ

11/25/2022

Mẹo “xử lý” nhanh gọn bảng động từ bất quy tắc

Mẹo “xử lý” nhanh gọn bảng động từ bất quy tắc

11/23/2022