Tin Tức

Những điều cần biết về cấu trúc một đơn vị bài học trong SGK Tiếng Anh 10 Global Success

Những điều cần biết về cấu trúc một đơn vị bài học trong SGK Tiếng Anh 10 Global Success

11/21/2022

Nâng cao hiệu quả ôn luyện với sách Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 10

Nâng cao hiệu quả ôn luyện với sách Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 10

11/18/2022

Những mẹo học tiếng Anh hiệu quả với ứng dụng LINGOBEE

Những mẹo học tiếng Anh hiệu quả với ứng dụng LINGOBEE

11/17/2022

TỔNG KẾT CHUỖI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG CNTT TRONG TỐI ƯU HIỆU QUẢ KHAI THÁC BỘ SGK TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS

TỔNG KẾT CHUỖI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG CNTT TRONG TỐI ƯU HIỆU QUẢ KHAI THÁC BỘ SGK TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS

11/15/2022

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bộ SGK Tiếng Anh Global Success

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bộ SGK Tiếng Anh Global Success

11/08/2022

Hội thảo chuyên đề bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo bộ SGK Tiếng Anh Global Success (Dành cho cấp THCS - THPT)

Hội thảo chuyên đề bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo bộ SGK Tiếng Anh Global Success (Dành cho cấp THCS - THPT)

11/07/2022