Tin Tức

Những điều nên và không nên khi viết bài luận Tiếng Anh

Những điều nên và không nên khi viết bài luận Tiếng Anh

10/21/2022

Chương trình làm quen Tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo

Chương trình làm quen Tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo

10/20/2022

Sách học sinh Global Success 3 - Mỗi giờ học là một giờ vui

Sách học sinh Global Success 3 - Mỗi giờ học là một giờ vui

10/17/2022

Tiếng Hàn trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Tiếng Hàn trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới

10/14/2022

Ngày 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo triển khai chương trình làm quen với tiếng Anh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngày 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo triển khai chương trình làm quen với tiếng Anh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

10/11/2022

Tổng kết công tác Hội thảo tập huấn SGK Tiếng Anh Global Success năm học 2022 - 2023

Tổng kết công tác Hội thảo tập huấn SGK Tiếng Anh Global Success năm học 2022 - 2023

10/11/2022