Global Success là bộ sách giáo khoa Tiếng Anh được biên soạn dựa trên Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ sách do GS.TS. Hoàng Văn Vân là Tổng chủ biên và có sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và nghiệp vụ giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới Macmillan Education (ở bậc Tiểu học) và Pearson Education (ở bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông).

DỄ HỌC, DỄ DẠY, DỄ TIẾP CẬN

Bám sát khung Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đảm bảo lộ trình học tập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12.

Phù hợp với điều kiện dạy và học bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông Việt Nam.

Nội dung gần gũi với tư duy tâm lý lứa tuổi của học sinh, kết hợp hài hòa các giá trị văn hóa Việt Nam, khu vực và quốc tế.

Tích hợp liên môn tương quan với các môn học khác trong Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.

Hệ thống kiến thức đảm bảo cho học sinh đáp ứng các kì thi trong nước và quốc tế.

Tài nguyên đi kèm phong phú và đa dạng, cập nhật thường xuyên.

Hệ thống tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ đầy đủ và đồng bộ.