Sản Phẩm

Smiles Special Edition Grade 1 - Activity Book

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Virginia Evans - Jenny Dooley
Smiles Special Edition Gre 1 - Activity Book là sách bổ trợ cho cuốn sách học sinh, được thiết kế với 6 mô đun tương ứng với 6 mô đun trong Sách học sinh, chứa đựng các họat động giao tiếp đa dạng để phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và rèn luyện ngữ pháp và từ vựng.
Mỗi mô đun trong sách bài tập gồm các dạng bài:
- Lesson 1 & 2: tập trung luyện tập kĩ năng đọc-viết
- Lesson 3 & 4 : luyện kĩ năng đọc chuyện
- Lesson 5, 6, 7: luyện tập ngữ pháp và từ vựng
- Lesson 8: luyện kĩ năng nghe
Kết thúc mỗi mô đun là phần check point.
Cuối mỗi cuốn Sách bài tập - Activity book là nội dung Welcome to Asian Countries và Story cutouts và một số các nội dung khác liên quan đến các nội dung văn hoá của thế giới và của nước nói tiếng Anh.


Sách Cùng Khối Lớp


Đầu Mối Phát Hành

Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  • Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Làng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3512 3939
Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236 3859 954
Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  • Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 7303 5556