Sản Phẩm

Smiles Special Edition Grade 2 - Student's book

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Virginia Evans - Jenny Dooley
Cấu trúc của Smiles Special Edition Gre 2 - Student's book bao gồm phần Khởi động (Let’s Start) và 6 mô đun (module) được thiết kế dựa vào chủ đề (theme-based): My family, My house, My birthday, My Animals, My Toys, My Holiday.
Mỗi mô đun/chủ đề tập trung vào các nội dung ngôn ngữ : từ vựng, cấu trúc câu, ngữ âm và phần mở rộng Project. Sau mỗi module gồm hai phần: Smiles Magazine và Time for CLIL (Content Language Integrated Learning).
Sau 6 mô đun là các nội dung giới thiệu về văn hoá, xã hội của các nước trên thế giới và châu Á như: Welcome to Asian Countries; My Green Passport và một số nội dung khác trong từng textbook cụ thể.


Sách Cùng Khối Lớp


Đầu Mối Phát Hành

Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  • Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Làng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3512 3939
Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236 3859 954
Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  • Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 7303 5556