HỌC SINH

GIỚI THIỆU

Với hệ thống hợp phần bổ trợ đi kèm vô cùng đầy đủ, phong phú đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu học tập bộ môn Tiếng Anh bao gồm Sách Mềm - phần mềm hỗ trợ học tập, tương tác với thầy cô ở mọi thiết bị, mọi lúc, mọi nơi. Đánh giá được năng lực và kiến thức của mình.; Các ứng dụng luyện tập Tiếng Anh khác trên website sachmem.vn,......