GIÁO VIÊN

GIỚI THIỆU

Đảm bảo lộ trình học tập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, đáp ứng điều kiện giảng dạy đại trà bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông Việt Nam. Hệ thống tài nguyên hỗ trợ giảng dạy, học liệu điện tử đầy đủ, phong phú và được cập nhật thường xuyên, bao gồm:

- Sách học sinh, Sách giáo viên, Sách bài tập;

- Sách Mềm – Hệ thống phần mềm hỗ trợ giảng dạy, học tập;

- Thiết bị dạy học: Bộ thẻ từ, Bộ quân rối, Tranh tình huống;

- Phân phối chương trình, Giáo án giờ lên lớp, Bài giảng powerpoint,
Tiết giảng minh họa;

- Hệ thống hỗ trợ, tập huấn sử dụng sách đồng bộ qua các kênh online và offline.

Cài đặt ứng dụng Sách mềm